Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227. című projekt információs lapja
A "Szécsényi agglomeráció szennyvíz- tisztításának fejlesztése" című projekt honlapja
           ...


TÁJÉKOZTATÓ - A szociális célú tűzifa kiadásáról
A szociális célú tűzifa kiadása

2016. december 19-én, 20-án és 21-én
(hétfőn, kedden, szerdán)
8.00 és 15.00 óra között lesz.
A kiadás helyszíne: Rimóc, Pusztavár Kft. (volt Major) telephelye, István király út

Kérem, hozza magával a megállapító határozatot, mert a tűzifa csak annak bemutatását követően kerül kiadásra.

dr. László Tünde
jegyző
2016.12.15.

Időközi választás
TISZTELT LAKOSOK!

Rimóc Község Helyi Választási Bizottságának időközi választással kapcsolatos hirdetményeit és határozatait az alábbi linket tesszük közzé:
Időközi választás - 2017. február 26.

2016.12.07.

TÜZELŐTÁMOGATÁS
TISZTELT LAKOSOK!

TÜZELŐTÁMOGATÁS igénylésére van lehetőség.

Az a rimóci állandó lakcímmel rendelkező lakos, aki a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére vonatkozó feltételeknek nem felel meg és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (99.250 Ft) TÜZELŐTÁMOGATÁST igényelhet.

A kérelmeket
2016. december 5.-től
lehet benyújtani.

Az igényléshez szükséges nyomtatványokat a Hivatalban lehet beszerezni, ügyfélfogadási időben:

Hétfőn, szerdán: 8.00 – 16.00
Pénteken: 8.00 – 12.00

dr. László Tünde
jegyző
2016.12.07.Adóslista

Az adózás rendjérol szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjármuadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot eléro, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezo adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.
Rimóc Község Önkormányzata Képviselo-testületének döntése értelmében a jogszabályban foglaltaknak megfeleloen a helyben szokásos módon újságban, honlapon, televízióban közzé tesszük az adósok hetente frissülo listáját.

dr. László Tünde


Tartozók listája

2016.09.09.

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS

TISZTELT LAKOSOK!

Tájékoztatom Önöket, hogy Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében lehetőség nyílik SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS igénylésére.
A kérelmeket
2016. november 10. és november 30.
között lehet benyújtani.

A felhívás részletei itt olvashatók

2016.11.07.

Pályázati kiírás
A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
igazgatási előadó
munkakör betöltésére.


A teljes kiírás itt olvasható

2016.11.07.

Előjegyzés a Balassagyarmati Kórházban
Ahogy az elmúlt években, úgy a jövőben is folyamatosan fejlesztjük kórházunk szolgáltatásait, próbáljuk megkönnyíteni a betegek és hozzátartozóik számára hozzáférhetőségünket, ezért olyan telefonos előjegyzési rendszert vezettünk be az elmúlt időszakban, ami lehetőséget biztosít a lakosság számára járóbeteg szakellátásunk szolgáltatásainak telefonos előjegyzésére, kórházunk közvetlenebb elérésére.
Dr. Szabó Géza, főigazgató főorvos, Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

A Dr. Kenessey Albert Kórház Szakrendeléseire személyesen és telefonon is kérhető időpont.
A rendelések során az előjegyzett időpontra érkező betegek sorrendi előnyt élveznek.
Ezért kérjük és ajánljuk Önnek is, hogy előzetesen kérjen telefonon időpontot, az alábbi telefonszámok egyikén:

Betegirányítás: +36-35-505-020

Bővebb információ
2016.07.27.

Országos kereskedelmi nyilvántartás - Rimóc alapadatbázis

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

A nyilvántartás

2016.07.23.
Tájékoztatás vadászterületek megállapítására vonatkozó hatázozatok jogerőre emelkedéséről

A Nógrád Megyei Kormányhivatal - a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) végrehajtására kiadott 79/2004. (V. !.) FVM rendelet (Vhr.) 7/E. (1) bekezdésében foglaltak szerint a vadászterületek megállapítására vonatkozó határozatok jogerőre emelkedéséről az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

Tájékoztató


Tácsik Bálint
osztályvezető

2016.07.08.

A körzeti megbízott fogadóórája
A Szécsényi Rendőrkapitányság tájékoztatása értelmében 2016. január 1-jétől Rimóc község körzeti megbízottja: Sári Ottó c. r. törzszászlós
A körzeti megbízott fogadóórája: minden hónap negyedik hetének hétfőjén 10.00 - 11.00 között lesz, melynek helyszíne: Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal (Madách tér 1.)
2016.02.02.

Ügysegédek ügyfélfogadási rendje
A Szécsényi Járási Hivatal ügysegédeinek 2016. január 11. napjától érvényes települési ügyfélfogadási rendje:
2016.01.13.

Mi mennyi 2016-ban?!
2016.01.13.

Tájékoztató a 60 és 80 literes hulladék mennyiségre vonatkozó közszolgáltatásról
2016. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Rimóc község hulladékgazdálkodásáról,
és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet alapján
megváltoznak a hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatások feltételei.

Lehetőség nyílik a 60 literes, illetve a 80 literes hulladékmennyiség figyelembe vételére.

A 60 liter mennyiségű szolgáltatásra az a természetes személy válik jogosulttá, aki
a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használja.
A 80 liter mennyiségű szolgáltatásra
– a közszolgáltatási területen keletkező fajlagos mennyiséget figyelembe véve –
az egy háztartásban élő 2 fő – természetes személy – állandó ingatlanhasználó jogosult.

A jogosultságot Rimóc Község Önkormányzata igazolja az ingatlanhasználó kérelme alapján.
Az igazolás kiadására a kérelmező nyilatkozata alapján, az adott ingatlanra történt
lakcímbejelentések alapján kerül sor.

A nyomtatványok letölthető innen:

Nyilatkozat 60 literes igazoláshoz

Nyilatkozat 80 literes igazoláshoz

Az igazolás alapján a VGÜ a számlázás alapjául a csökkentett hulladékmennyiséget veszi figyelembe.
A jogosultsági feltételekben bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni,
az önkormányzat a bejelentés jogszerűségét szúrópróbaszerűen vizsgálhatja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott hónapra csak a 10-ig beérkezett igazolásokat tudják figyelembe venni.

A negyedéves számlázási időszakot figyelembe véve az első alkalommal
a március 01-ig beérkezett kérelmeket 2016. 01. 01-től veszik figyelembe.


Rimóc Község Önkormányzata
2015.12.21.

Új ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. vevő azonosító

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015.12.01-től megalakult az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. mint egyetemes
szolgáltató. Mivel az új vállalat nem jogutódja az ELMŰ Nyrt-nek és az ÉMÁSZ Nyrt-nek, így az ügyfelek vevő
(Fizető) azonosítója változni fog!

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján megállapított települési
lakhatási támogatásokat
továbbra is folyamatosan folyósítani tudja, kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a
következő hónapban már megjelenő új azonosítót tartalmazó számlájukat haladéktalanul mutassák be az Önkormányzatnál!

2016.01.04.

További hirdetmények.Olvasgathatóak és letölthetőek a régi Rimóci Újságok

A Gondozási Központ heti étlapja

Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.