Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Friss hírek
Legutóbb frissítve: 2017. január
TÁJÉKOZTATÓ - A szociális célú tűzifa kiadásáról
A szociális célú tűzifa kiadása

2016. december 19-én, 20-án és 21-én (hétfőn, kedden, szerdán)
8.00 és 15.00 óra között lesz.
A kiadás helyszíne: Rimóc, Pusztavár Kft. (volt Major) telephelye, István király út

Kérem, hozza magával a megállapító határozatot, mert a tűzifa csak annak bemutatását követően kerül kiadásra.

dr. László Tünde
jegyző
2016.12.15.

TÜZELŐTÁMOGATÁS
TISZTELT LAKOSOK!

TÜZELŐTÁMOGATÁS igénylésére van lehetőség.

Az a rimóci állandó lakcímmel rendelkező lakos, aki a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére vonatkozó feltételeknek nem felel meg és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (99.250 Ft) TÜZELŐTÁMOGATÁST igényelhet.

A kérelmeket
2016. december 5.-től
lehet benyújtani.

Az igényléshez szükséges nyomtatványokat a Hivatalban lehet beszerezni, ügyfélfogadási időben:

Hétfőn, szerdán: 8.00 – 16.00
Pénteken: 8.00 – 12.00

dr. László Tünde
jegyző
2016.12.07.

-
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz,
aki őbenne hisz el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)Emlékét örökké megőrizzük!

Rimóc Község Önkormányzata

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS

TISZTELT LAKOSOK!

Tájékoztatom Önöket, hogy Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében lehetőség nyílik SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS igénylésére.
A kérelmeket
2016. november 10. és november 30.
között lehet benyújtani.

A felhívás részletei itt olvashatók

2016.11.07.

TÁJÉKOZTATÓ
az iskolakezdési támogatás kifizetésének időpontjai:

2016. október 17., hétfő: 8.00 – 16.00
2016. október 19., szerda: 8.00 – 16.00
2016. október 21., péntek: 8.00 – 12.00

Kérem a Tisztelt Szülőket, szíveskedjenek a megadott napokon a felvenni a támogatást!
dr. László Tünde
jegyző

2016.10.18.

Bursa Hungarica
Rimóc Község Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja 2017. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
illetve felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat beadási határideje: 2016. november 8.

A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban további információ kérhető.
A pályázati kiírás megtalálható itt: Bursa Hungarica A 2017 - Bursa Hungarica B 2017


HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS!
Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő meghosszabbításra került.
A pályázatok benyújtásának módosított határideje:
2016. november 15. 23:59.
A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu

2016.10.04.

FELHÍVÁS
Rimóc Község Önkormányzata várja azon megváltozott munkaképességű személyek jelentkezését

1.) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
2.) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt és
hosszú távon munkát szeretne vállalni.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 5 – szeptember 16.
Jelentkezni személyesen lehet a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelentkezéskor hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és a megváltozott munkaképesség igazolását.
2016.09.05.

Rimóc Község "Jó Tanulója", "Szorgalmas Tanulója" és "Az Év Aktív Fiatalja díj" pályázatok
Részletek a képekre kattintva:

2016.08.08.

RENDELET TERVEZET a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Tisztelt Lakosok!

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet kíván alkotni a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
A lakosságnak lehetőséget biztosítunk arra, hogy az alábbi rendelt-tervezetet véleményezze.
Kérem, hogy a rendelet-tervezethez kapcsolódó segítő szándékú gondolatait, javaslatait írásban, 2016. augusztus 31-ig juttassa el a Hivatalba.


A rendelet tervezett itt megtekinthető

Beszkid Andor
polgármester

2016.07.27.

Előjegyzés a Balassagyarmati Kórházban
Ahogy az elmúlt években, úgy a jövőben is folyamatosan fejlesztjük kórházunk szolgáltatásait, próbáljuk megkönnyíteni a betegek és hozzátartozóik számára hozzáférhetőségünket, ezért olyan telefonos előjegyzési rendszert vezettünk be az elmúlt időszakban, ami lehetőséget biztosít a lakosság számára járóbeteg szakellátásunk szolgáltatásainak telefonos előjegyzésére, kórházunk közvetlenebb elérésére.
Dr. Szabó Géza, főigazgató főorvos, Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

A Dr. Kenessey Albert Kórház Szakrendeléseire személyesen és telefonon is kérhető időpont.
A rendelések során az előjegyzett időpontra érkező betegek sorrendi előnyt élveznek.
Ezért kérjük és ajánljuk Önnek is, hogy előzetesen kérjen telefonon időpontot, az alábbi telefonszámok egyikén:

Betegirányítás: +36-35-505-020

Bővebb információ
2016.07.27.

Közmeghallgatás
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én csütörtökön 16.30 órától Közmeghallgatást tart.
Helye: Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal (Madách tér 1.)
2016.02.02.

A körzeti megbízott fogadóórája
A Szécsényi Rendőrkapitányság tájékoztatása értelmében 2016. január 1-jétől Rimóc község körzeti megbízottja: Sári Ottó c. r. törzszászlós
A körzeti megbízott fogadóórája: minden hónap negyedik hetének hétfőjén 10.00 - 11.00 között lesz, melynek helyszíne: Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal (Madách tér 1.)
2016.02.02.

"Érték - Itthon" irodalmi pályázat

A rimóci Dr. Manga János Közösségi Ház irodalmi alkotói pályázatot hirdet, melyre olyan irodalmi műveket (vers, mese, novella, dalszöveg, köszöntő vagy akár SMS, stb.) várunk, amik a településhez, szülőföldhöz, családunkhoz, hagyományainkhoz, szokásainkhoz kapcsolódnak.
A pályázat célja a településünkkel kapcsolatos értékek megőrzése irodalmi művek formájában is.

A pályázatban külön kezeljük 14 év alatti és feletti korosztályt. Várjuk amatőr és profi szerzők műveit egyaránt.

A pályázat kritériumai:
- csak saját alkotással lehet pályázni
- műfaji besorolás nincs, szabadon válaszható, a hossz és a forma egyaránt
- a téma illeszkedjen a következők egyikéhez: településünk (Rimóc), szülőföld, család, hagyományok, szokások
- egy személy maximum 3 alkotással pályázhat

A pályázat kiírásának időpontja: 2016. január 22. - a Magyar Kultúra Napja
A pályaművek beérkezési határideje: 2016. április 1. éjfél
Az eredményhirdetés időpontja: 2016. április 11. - a Magyar Költészet Napja

A pályaműveket határidőre a Dr. Manga János Közösségi Ház bármely elérhetőségére kérjük elküldeni:
- papír alapon: 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.
- e-mailen: ikszt@rimoc.hu
- facebook-on: https://www.facebook.com/rimoc.ikszt
- sms-ben: 30/284-02-09

A művek mellé kérjük a pályamű címét (jeligét), a szerző nevét és elérhetőségét, valamint a születési dátumot megadni!
A zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket könyvutalvánnyal és megjelenési lehetőséggel (Rimóci Újság, rimoc.hu, külön kiadvány) díjazzuk. Eredményhirdetéskor a művek, vagy azok egy részlete a zsűri ajánlása alapján előadásra kerül.

A teljes kiírás itt megtekinthető
2016.01.22.

Ügysegések ügyfélfogadási rendje
A Szécsényi Járási Hivatal ügysegédeinek 2016. január 11. napjától érvényes települési ügyfélfogadási rendje:
2016.01.13.

Imádságokat keresünk!
Az idősek számos régi imádságot és éneket őriznek, melyeket egy csokorba gyűjtve szeretnénk összegyűjteni és megőrizni az utókor számára. Kérjük, hogy akinek van szép imádsága, éneke, az borítékban, névvel ellátva juttassa el József atyának, vagy a templom sekrestyéjébe Golopi Károlynéhoz, vagy a Hivatalba Szoldaticsné Tállai Tímeához.
Az imádságokat, énekeket másolás után visszaadjuk. Köszönjük!
2016.01.13.

Komposztálók igényelhetők ingyenesen!
Még mindig ingyenesen lehet igényelni
300 literes házi komposztálókat a hivatalban.
Amennyiben igénylőlapra van szüksége, kérjen a hivatalban!
Ne hagyja ki senki ezt a lehetőséget!
2016.01.13.

Mi mennyi 2016-ban?!
2016.01.13.

Tájékoztató a 60 és 80 literes hulladék mennyiségre vonatkozó közszolgáltatásról
2016. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Rimóc község hulladékgazdálkodásáról,
és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet alapján
megváltoznak a hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatások feltételei.

Lehetőség nyílik a 60 literes, illetve a 80 literes hulladékmennyiség figyelembe vételére.

A 60 liter mennyiségű szolgáltatásra az a természetes személy válik jogosulttá, aki
a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használja.
A 80 liter mennyiségű szolgáltatásra
– a közszolgáltatási területen keletkező fajlagos mennyiséget figyelembe véve –
az egy háztartásban élő 2 fő – természetes személy – állandó ingatlanhasználó jogosult.

A jogosultságot Rimóc Község Önkormányzata igazolja az ingatlanhasználó kérelme alapján.
Az igazolás kiadására a kérelmező nyilatkozata alapján, az adott ingatlanra történt
lakcímbejelentések alapján kerül sor.

A nyomtatványok letölthető innen:

Nyilatkozat 60 literes igazoláshoz

Nyilatkozat 80 literes igazoláshoz

Az igazolás alapján a VGÜ a számlázás alapjául a csökkentett hulladékmennyiséget veszi figyelembe.
A jogosultsági feltételekben bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni,
az önkormányzat a bejelentés jogszerűségét szúrópróbaszerűen vizsgálhatja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott hónapra csak a 10-ig beérkezett igazolásokat tudják figyelembe venni.

A negyedéves számlázási időszakot figyelembe véve az első alkalommal
a március 01-ig beérkezett kérelmeket 2016. 01. 01-től veszik figyelembe.


Rimóc Község Önkormányzata
2015.12.21.

ARCHIVÁLT HÍREK
Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.