Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Gondozási Központ

Székhelye: 3177 Rimóc, Hunyadi utca 9.
Fenntartója: Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás
Intézményveztő: Bablena Péterné

Elérhetőségek
Levelezési cím: Gondozási Központ, 3177 Rimóc, Hunyadi utca 9.
Telefon: 06-30-620-1243
E-mail:

A Központ szakmai személyzete:
Szociális ápolók és gondozók:
Pásztor Antalné / Mária
Vincze Tiborné / Zsuzsanna
Kormány Lajosné / Eszter
Élelmezésveztő:
Bobály Józsefné / Mária
Szakácsnők:
Vincze Tiborné / Ildikó
Czupkóné Jusztin Edina
Laczkó Tiborné / Piroska
Konyhai kisegítők:
Percze Barnáné / Mária
Magyar Zoltánné / Zsuzsanna
Étel kiszállító munkatárs: Jusztin Péterné / Hedvig

Tisztelt Látogató!
Szeretettel köszöntöm Rimóc Község Önkormányzata által fenntartott Gondozási Központ vezetőjeként.
Központunk a hét minden munkanapján 8:00 és 16:00 között várja a különböző ellátási formák iránt érdeklődőket.

A Gondozási Központ tevékenysége szerint ellátja az étkeztetés, házi segítségnyújtás, az idősek klubjának feladatait, az ellátási területén jelentkező gondozási igények felmérését, a gondozás megszervezését, valamint nappali ellátást nyújt.

ÉTKEZTETÉS:
Az étkeztetéssel, mint szociális alapszolgáltatással a Rimóc Község Önkormányzata segítséget nyújt azon kérelmezők részére akik elsősorban
-koruk
-egészségi állapotuk miatt
önkéntes alapon írásban kérelmezik a napi egyszeri meleg élelem biztosítását.

Az elkészített ételt a szociálisan rászorulók elfogyaszthatják:
-a Gondozási Központ ebédlőjében.
-saját célra használt ételhordójukban elvihetik
-szervezett házhozszállítással

A kiszállítást kérelmezőknek 2 garnitúra ételhordót kell biztosítani.
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni melyet az Önkormányzat helyi rendeleteiben szabályoz.
Idősek étkeztetése során a Gondozási Központ törekszik a változatos, minden igényt kielégítő ízletes ételek elkészítésére
A Gondozási Központ étkeztetési feladatai között biztosítja még:
-Óvodai étkeztetés
-Iskolai intézményi étkeztetés
-Munkahelyi étkeztetés
-üdülői, tábori étkeztetés
-egyéb étkeztetés

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:

A Gondozási Központ a házi segítségnyújtás megszervezésével nyújt segítséget a rászorulók részére abban, hogy saját otthonukban és lakókörnyeztükben önálló életvitelüket fenntartását szem előtt tartva kapjanak egészségügyi, fizikai, mentális segítséget.
Fizikai ellátás:
-személyi higiene biztosítása
-ellátást igénybevevő környezetének rendbentartása
-élelmezés: ebédszállítás, tálalás,mosogatás, bevásárlás

Egészségügyi és szociális szolgáltatások igénybevételében:
-gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében, használatának elsajátításában
-folyamatos kapcsolattartás a házorvossal
-betegség esetén orvos hívás
-ellátott állapotának folyamatos figyelemmel kisérése
-egészségnevelési, prevenciós feladatok végzése

Pszichés gondozás:
-Testi lelki funkciók, hangulatváltozások folyamatos figyelemmel kisérése
-Krízishelyzetek felismerése
-kapcsolatok ápolása, levélírás
-lehetőség szerint kulturális igények kielégítése, valamint beszélgetés

Érdekvédelmi feladatok:
-ügyintézés (posta , hivatalok stb.)
-Kérelmek, beadványok fogalmazása elkészítése
-számlabefizetések

A házi segítségnyújtást írásban benyújtott kérelem alapján lehet igényelni amelyet a Gondozási Központ Vezetőjéhez kell beadni.
A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni amelynek mértékét Önkormányzat helyi rendeleteiben szabályoz.

NAPPALI ELLÁTÁS:
Az idősek nappali ellátása ( idősek klubja) az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi és mentális állapotot javító szolgáltatást nyújt közösségi keretek között A klub a közösség igényeinek megfelelő közösségi programokat szervez a tagjai részére.
Az Intézmény klub tagjai részére biztosítja a nappali tartózkodás lehetőségét, ezáltal a társas kapcsolatok fenntartását.

A szolgáltatást 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló egyének vehetik igénybe.
Az intézmény férőhelyének száma: 50 fő
Az intézmény szolgáltatása a következő ellátásokra terjed ki.
-Igény szerint napi egyszeri meleg élelem (ebéd) biztosítása
-szabadidős programok szervezése: csoportos foglalkozások, manuális tevékenységek, kulturális rendezvények szervezése, kirándulások, nyársalások, bográcsozások, imaórák
-Kiállítások szervezése lebonyolítása
-sz. szerint egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
-tanácsadás, prevenció, mentális gondozás
-hivatalos ügyek intézésének segítése
-életvezetési tanácsadás
-közösségi együttlét biztosítása
-személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztántartásának lehetősége.

Rimóc község honlapján az érdeklődők rendszeresen tájékozódhatnak a Gondozási Központ heti étrend ajánlatáról valamint a Központ aktuális programjairól. A Gondozási Központ sok szeretettel várja a segítségnyújtást igénylő illetve közösségi programokra vágyó meglévő és leendő tagokat.

Üdvözlettel.
Bablena Péterné
Intézményvezető

A Gondozási Központ étlapja

Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.
Copyright © 2012. Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.