Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Már nem aktuális hirdetmények

Pályázati kiírás
A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási előadó
munkakör betöltésére.


A teljes kiírás itt olvashatóPályázati kiírás
Rimóc Község Önkormányzata

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző
munkakör betöltésére.


A teljes kiírás itt olvashatóFELHÍVÁS!Iskoláztatási támogatás

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az iskoláztatási támogatási kérelmek benyújtásának határidejét meghosszabbította november 30. napjáig.


A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Rimóc községben lakóhellyel rendelkező,
nappali tagozaton, iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben,
valamint nappali iskolarendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diák, a településről
eljáró általános iskolás gyermekek törvényes képviselője részére egyszeri támogatást állapíthat
meg.

Az iskolakezdési támogatás megállapításának, illetve kifizetésének feltétele,
a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b) a tanuló nem évismétlő és nem magántanuló,
c) továbbá az iskolalátogatási igazolás, és az előző tanév végi bizonyítvány
másolatának tárgyév szeptember 30-ig történő benyújtása.
2015. évben a kérelmek benyújtásának határideje november 30.

Kérelem nyomtatványokat a Hivatalban lehet kérni, melyhez mellékelni szükséges a fentiekben felsorolt dokumentumokat is.
Az iskoláztatási támogatás kifizetése 2015. november 2-től, ügyfélfogadási napokon, folyamatosan történik.A felhívás itt megtekinthető, letölthető - meghosszabbításBursa Hungarica pályázatRimóc Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó és a
felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

A mellékletekben megtalálható a teljes pályázati kiírás:

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírásA Nógrád Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a következő kódszámú vadászterületek határára, a 2017.03-01-től - 2037-02-28-ig tartó üzemtervi ciklusra.

Ajánlás 12_551650_202 kódszámú vadászterület határára
Ajánlás 12_551710_202 kódszámú vadászterület határára
Ajánlás 12_552460_202 kódszámú vadászterület határára
FELHÍVÁS!Iskoláztatási támogatás

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az iskoláztatási támogatási kérelmek benyújtásának határidejét meghosszabbította november 30. napjáig.


A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Rimóc községben lakóhellyel rendelkező,
nappali tagozaton, iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben,
valamint nappali iskolarendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diák, a településről
eljáró általános iskolás gyermekek törvényes képviselője részére egyszeri támogatást állapíthat
meg.

Az iskolakezdési támogatás megállapításának, illetve kifizetésének feltétele,
a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b) a tanuló nem évismétlő és nem magántanuló,
c) továbbá az iskolalátogatási igazolás, és az előző tanév végi bizonyítvány
másolatának tárgyév szeptember 30-ig történő benyújtása.
2015. évben a kérelmek benyújtásának határideje november 30.

Kérelem nyomtatványokat a Hivatalban lehet kérni, melyhez mellékelni szükséges a fentiekben felsorolt dokumentumokat is.
Az iskoláztatási támogatás kifizetése 2015. november 2-től, ügyfélfogadási napokon, folyamatosan történik.A felhívás itt megtekinthető, letölthető - meghosszabbítás„RIMÓC SZORGALMAS TANULÓJA” és „RIMÓC JÓ TANULÓJA” pályázati felhívásokPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„RIMÓC SZORGALMAS TANULÓJA”Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet „Rimóc Szorgalmas Tanulója” cím elnyerésére.

A pályázatban azok a rimóci lakóhellyel rendelkező középiskolás (szakmunkásképző intézet, szakközépiskola, gimnázium, szakiskola) tanulók vehetnek részt, akik a 2013/2014-es tanévhez képest a 2014/2015-ös tanévben, ugyanazon intézményben, egy egész érdemjegyet javítottak – kivéve az évismétlő diákok – az év végi eredményeik tekintetében.

A pályázat elbírálásához mind a 2013/2014. tanév, mind a 2014/2015. tanév végi eredményekről készült bizonyítvány fénymásolatát szükséges becsatolni.

A nyertes diákok oklevelet, 10.000.- forint (5.000.- forint készpénz és 5.000.- forint könyvutalvány) jutalmat és egy „Rimóc Szorgalmas Tanulója” feliratú gravírozott tollat kapnak elismerésként.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. László Tünde aljegyzőnek.

Az elismerések átadására 2015. október hónapban került sor, melyről az érintettek értesítést kapnak.
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„RIMÓC JÓ TANULÓJA”

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet „Rimóc Jó Tanulója” cím elnyerésére.

A pályázatban részt vehetnek a rimóci lakóhellyel rendelkező középiskolás (szakmunkásképző intézet, szakközépiskola, gimnázium, szakiskola), illetve felsőfokú (főiskolai, egyetemi) tanulmányokat nappali tagozaton folytató diákok.

A támogatás nyújtásának feltételei:
a) Pályázó részére támogatás csak abban az esetben adható, ha a tanulmányi eredménye középiskolásoknál minimum 4,2; felsőfokú tanulmányokat folytató tanulóknál minimum 4,00 (ami nem a kredit átlagot jelenti).

b) Tanulmányi eredménytől és iskola típustól függetlenül támogatásban részesíthető az a tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) első húsz hely valamelyikén végez.

A nyertes diákok oklevelet, 20.000.- forint (10.000.- forint készpénz és 10.000.- forint könyvutalvány) jutalmat és egy „Rimóc Jó Tanulója” feliratú gravírozott tollat kapnak elismerésként.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. László Tünde aljegyzőnek.

Az elismerések átadására 2015. október hónapban került sor, melyről az érintettek értesítést kapnak.
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A hirdemények itt megtekinthetők, letölthetőkT Á J É K O Z T A T Ó

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
2015. július 6-tól július 31-ig
igazgatási szünetet rendelt el
a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel.
A kérelmeket a bejárat mellett lévő postaládába szíveskedjenek bedobni.


Rimóc, 2015. június 23.

dr. László Tünde
aljegyző

A hirdemény itt megtekinthetőDesztillálóberendezés bejelentése
FELHÍVÁS

Jelentősen megvátoztak a magánfőzésre és bérfőzésre vonatkoző szabályok 2015.01.01-től.
2015 . január 01-től a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt kovető 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Ha 2015 január 1-ét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. januát 15.-ig kell megtennie a bejelentést.

/A jövedéki adóról és jovedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 évi CXXVII. törvény 5$ (9) bek, 67lA $ (1)-(3) bek., 128/K$ (1) bek.

Bővebb tájékoztató és a bejelentőlap az önkormányzat hivatalában kérhető, vagy innen letölthető.

Bővebb információ
Bejelentő lapPályázati kiírás
Rimóc Község Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző
munkakör betöltésére.


A teljes kiírás itt olvashatóTanácsok a lakosság számára a hideg káros hatásának mérséklésére

• Krónikus betegségben szenvedők lehetőleg ne tartózkodjanak hosszú ideig a szabadban extrém hideg időben. Kérjék ki a kezelőorvos tanácsát a gyógyszerek adagjának esetleges módosításáról!
• A nagy hidegben az idősek lehetőleg ne menjenek a szabadba, a megfelelő hőmérsékletet a lakásban is biztosítani kell számukra.
• -10 °C alatt ne vigyük sétálni a csecsemőket, kisgyermekeket. Ha muszáj vele a szabadba menni (a testvérért, vagy ügyintézés miatt) akkor rétegesen, alaposan öltöztessük fel, arcát, orrát kenjük be zsíros krémmel, lehetőleg szélvédett babakocsiban utaztassuk és igyekezzünk minél rövidebb időt kint tölteni vele. Erős szélben, nagy ködben csak akkor induljunk útnak kisgyermekkel, ha az elkerülhetetlen!
• Otthon tegyen szőnyeget a padlóra, a nem tökéletesen záró nyílászárók elé, ablak közé helyezzen párnát, szőnyeget. A lakásban is öltözzön rétegesen, a lábait is védje gyapjú zoknival, viseljen papucsot, igyon meleg folyadékot.
• A kihűlés veszélye nemcsak a szabad térben áll fenn, hanem belső térben is, ha tartósan +14 °C körüli hőmérsékleten tartózkodunk – főleg idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak esetén fennáll a kihűlés veszélye.
• Szabadban tartózkodáshoz öltözzön megfelelően, védje magát a széltől és az átnedvesedéstől. A nedves ruhákat minél előbb váltsa át. Viseljen természetes alapanyagú gyapjú vagy pamut alsó ruházatot.
• Különösen figyeljen arra, hogy megfelelő cipőt, csizmát viseljen, mert a lábfej hamar lehűl, a lábujjak könnyen szenvedhetnek könnyebb-súlyosabb fagyási sérüléseket. Védje kezét és fejét is!
• Ha autóval utazik, vigyen magával meleg takarót, termoszban meleg folyadékot, feltöltött mobiltelefont.
• Ha fázik, vacog, fájdalmat vagy zsibbadást érez – ezek már a kihűlés vagy a fagyás előjelei! Előzze meg a további lehűlést testmozgással, vagy menjen belső térbe melegedni.
• Ha vacogunk, akkor testünk hőmérséklete jelentősen csökkent. Ha fájnak a végtagjaink, és mozgásunk, figyelmünk lassul, ez már a súlyos kihűlés előjele. Ha a hidegben szívritmuszavart, mellkasi fájdalmat, légszomjat érez, hívjon orvosi segítséget.
• Ne fogjon meg hideg tárgyakat csupasz kézzel, mert fagyási sérüléseket szerezhet. -10 °C alatt feltétlenül viseljen kesztyűt!
• A hidegben is fontos legalább napi 2 L vagy több folyadék fogyasztása, ha kültérben sportol vagy dolgozik.
• Tömény alkoholos italok fogyasztása nem ajánlott, mert növeli a végtagok hőleadását, elősegíti a kihűlést.

A tájékoztató letölthető pdf formátumban.
Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatója

A megyei referens, Dr Nagy Anna ügyvéd a Hatóság megbízásából ingyenes jogi tanácsadást biztosít a sérelmet szenvedett panaszosok számára. Amennyiben a jogsértés az EBH hatáskörébe tartozik, a panasz azonnal felvételre kerül és a kezdeményezőt segítve, helyette a megyei referens továbbítja azt a Hatósághoz, megindítva ezzel az eljárást. Ha a panaszos ügye nem minősíthető diszkriminációnak, a referens a tanácsadás keretében a jogkereső számára iránymutatást ad.

A Nógrád megyei referens ügyfélfogadást tart az alábbi időpontokban és helyszíneken:
2014. augusztus 19. 08-12. óráig Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete, 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14.

A Hatóság és a Nógrád megyei referens elérhetősége:
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu
e-mail.: dr.nagy.anna@freemail.hu
tel.szám: 06-20-388-1029

A tájékoztató letölthető pdf formátumban.
Igazgatási szünet

A Képviselő-testület 37/2014. (IV.24.) határozata alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdése szerint

2014. július 1- től július 31-ig

igazgatási szünet lesz a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal Rimóc Törzshivatalában.

Az igazgatási szünet alatt ügyfélfogadás nincs.

A kérelmeket a hivatal bejáratánál elhelyezett ládába kérjük bedobni.

Rendkívüli esetben telefonos elérhetőség: 32/598-010

Rimóc, 2014. június 18.
Dr. Verbói Mária
jegyző
Pályázati kiírás
Rimóc Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Rimóci Nyulacska Óvoda
óvónő munkakör betöltésére.


A teljes kiírás itt olvashatóFalugyűlés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2014. évi falugyűlés időpontja: 2014. április 27., vasárnap, 15.00 óra
Helyszíne: Dr. Manga János Közösségi Ház

A Képviselő-testület határozata a falugyőlés időpontjáról és helyszínérőlPályázati kiírás
Rimóc Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Rimóci Nyulacska Óvoda
óvodavezetői munkakör ellátására


A teljes kiírás itt olvashatóErzsébet program 2014.

Az Erzsébet-program, amelynek két alappillére a szociális üdültetés és a gyermektáboroztatás, széles társadalmi rétegeket érintve többek között a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, és a gyermekek számára biztosít kikapcsolódási lehetőséget.
A harmadik évébe lépő Erzsébet-program keretében összesen 62 pályázat került kiírásra, amely az első évhez képest több mint kétszeres bővülést jelent a pályázati kiírások számát tekintve.
2014. évi Erzsébet-program keretében kiírt szociális üdülési pályázatok:
1) Fogyatékossággal élő pályázók számára
2) Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán
3) Nagycsaládos pályázók számára
4) Nyugdíjas pályázók számára

Nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők számára meghirdetett szociális üdülési pályázatok felnőtteknek 5000, gyerekeknek pedig 2500 forintos önrész mellett nyújtanak üdülési lehetőséget. A 2014. évi Erzsébet-program keretében kiírt szociális üdülési pályázatokon igénybe vehető üdülők száma közel 50.

A pályázatokkal és pályázással kapcsolatos részletek itt megtekinthetők."Összefogás az áldozatokért"

A TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosítószámú "Összefogás az áldozatokért” c. projekt kapcsán megjelent újságcikkek itt megtekinthetők:

1. cikk
2. cikk
3. cikk
4. cikkIndul az ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

2013. október 1.
Az építési naplót a 2013. október 1-t követően induló kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni, de akik 2013. október 1. előtt már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be is fejezhetik.

A tájékoztatás teljes anyaga, részletekT Á J É K O Z T A T Ó
A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
2013. AUGUSZTUS 1-i VÁLTOZÁSÁRÓL


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. §. (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselőtestület úgy döntött, hogy
a 2013. augusztus 1. után benyújtott kérelmek alapján - a jogszabályi feltételek fennállása esetén – megállapításra kerülő lakásfenntartási támogatások természetbeni ellátásként kerülnek kifizetésre.
Ez azt jelenti, hogy a megállapított lakásfenntartási támogatást nem kapják meg készpénzben vagy lakossági folyószámlára utalással a jogosultak.
A változást követően a megállapított támogatást kizárólag a lakás fenntartásával kapcsolatos, számlával igazolt költségekhez, a közüzemi szolgáltatónak közvetlenül kerül átutalásra, a határozatban szabályozott módon.

Rimóc, 2013. augusztus 1.
Dr. Verbói Mária
Jegyző
TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről
A jelenleg hatályos jogszabályi előírások értelmében annak a belföldi magánszemélynek, akinek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezetlen, a megfelelő egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2013-ban havonta 6660 forint (naponta 222 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.

A tájékoztató teljes anyaga


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Rimóc község településrendezési tervének módosítására vonatkozó, az Architechton Építész Kft. ( 3155 Mátramindszent, Petőfi út.30.) által készített vázlattervi dokumentáció a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül 2013. április 2-án. A módosított vázlattervi dokumentáció megtekinthető ügyfélfogadási időben a kifüggesztés helyén, ahol megtehetik a dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, véleményüket.

Lakossági Tájékoztató
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének felhívása
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet részletes szakmai anyagot készített "Tájékoztató az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól" címmel. Az anyag az alábbi két linken keresztül érhető el:

A rimoc.hu-n tárolt .pdf változat
Az ÁNTSZ oldalán található .dok fájl.
„Rimóc Községért” Kitüntető Díj
Rimóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2000 (VII.13) sz. rendelete szabályozza a településen a helyi közügyek terén elért kimagasló teljesítmények elismeréséért adományozható "Rimóc Községért" kitüntető díj odaítélésének rendjét.

A rimoc.hu-n tárolt .pdf változat
Eboltás

Rimóc községben Dr. Renner Károly állatorvos által
2014. április 17. (csütörtöki napon) 8,00 - 10,00 óra
valamint a pótoltásra
2014. április 17. ( csütörtöki napon ) 16,00-18,00 óra
között az Óvoda melletti önkormányzat tulajdonában álló közterületen ( István Király út.) kerül sor az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására és féregtelenítésre.


Az eboltásról szóló rendelet részleteiről (mikrochip, költségek, bírságok) itt olvashatPályázati kiírás
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyzői munkaköréreRimóc Község Polgármestere – Nógrádmegyer Község Polgármesterének egyetértésével - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45 (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

A teljes kiírás itt olvashatóVGÜ tájékoztató

2013. december 11.
A 2013. év végi karácsonyi és újévi ünnepek kapcsán a VGÜ Nonprofit Kft. által alkalmazott hulladékszállítási rendről szóló tájékoztató.

Itt megtekinthető.


Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.