Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Aktuális hirdetmények

Iskoláztatási támogatás
A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Rimóc községben lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton, iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben, valamint nappali iskolarendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diák, a településről eljáró általános iskolás gyermekek törvényes képviselője részére egyszeri támogatást állapíthat meg.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez nyomtatványt a Hivatalban lehet kérni.

A felhívás teljes szövegePályázati kiírások
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

„Rimóc Szorgalmas Tanulója”,
„Rimóc Jó Tanulója”
és „Az év aktív fiatalja”
cím elnyerésére.

A pályázatok teljes szövege itt olvashatóBölcsöde indul Rimócon
Bölcsőde indul Rimócon Rimóc Község Önkormányzata a Váci Egyházmegye Szent Anna Katolikus Családi Bölcsőde Hálózatának egyházmegyei fenntartójával a kötelező bölcsődei feladatok ellátásának teljesítésére megállapodást kötött.
A feladat-ellátási szerződés alapján önkormányzatunk bölcsődei ellátás biztosít Rimócon várhatóan 2017. október 1. napjától.
A rimóci Fülemüle Bölcsődébe várjuk azon szülők jelentkezését, akiknek gyermeke az 1 éves kort betöltötte, de még nem érte el a 3 éves korhatárt.
A jelentkezési lapot a közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadási idejében Mócsányné Tóth Anita ügyintézőnél lehet igényelni. Jelentkezési határidő 2017. szeptember 20.


A teljes felhívás itt olvashatóPályázati kiírás
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház

vezetői munkakörébe.A teljes kiírás itt olvashatóPályázati kiírás
A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási előadó
munkakör betöltésére.


A teljes kiírás itt olvasható


Országos kereskedelmi nyilvántartás - Rimóc alapadatbázis
Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

A nyilvántartás

2016.07.23.


Tájékoztatás vadászterületek megállapítására vonatkozó hatázozatok jogerőre emelkedéséről
A Nógrád Megyei Kormányhivatal - a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) végrehajtására kiadott 79/2004. (V. !.) FVM rendelet (Vhr.) 7/E. (1) bekezdésében foglaltak szerint a vadászterületek megállapítására vonatkozó határozatok jogerőre emelkedéséről az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

Tájékoztató


Tácsik Bálint
osztályvezető

2016.07.08.


Adóslista
Az adózás rendjérol szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjármuadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot eléro, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezo adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.
Rimóc Község Önkormányzata Képviselo-testületének döntése értelmében a jogszabályban foglaltaknak megfeleloen a helyben szokásos módon újságban, honlapon, televízióban közzé tesszük az adósok hetente frissülo listáját.

dr. László Tünde


Tartozók listája

2016.07.05.Pályázati kiírás
Rimóc Község Önkormányzata

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző
munkakör betöltésére.


A teljes kiírás itt olvashatóFELHÍVÁS!Iskoláztatási támogatás

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az iskoláztatási támogatási kérelmek benyújtásának határidejét meghosszabbította november 30. napjáig.


A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Rimóc községben lakóhellyel rendelkező,
nappali tagozaton, iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben,
valamint nappali iskolarendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diák, a településről
eljáró általános iskolás gyermekek törvényes képviselője részére egyszeri támogatást állapíthat
meg.

Az iskolakezdési támogatás megállapításának, illetve kifizetésének feltétele,
a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b) a tanuló nem évismétlő és nem magántanuló,
c) továbbá az iskolalátogatási igazolás, és az előző tanév végi bizonyítvány
másolatának tárgyév szeptember 30-ig történő benyújtása.
2015. évben a kérelmek benyújtásának határideje november 30.

Kérelem nyomtatványokat a Hivatalban lehet kérni, melyhez mellékelni szükséges a fentiekben felsorolt dokumentumokat is.
Az iskoláztatási támogatás kifizetése 2015. november 2-től, ügyfélfogadási napokon, folyamatosan történik.A felhívás itt megtekinthető, letölthető - meghosszabbításBursa Hungarica pályázatRimóc Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó és a
felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

A mellékletekben megtalálható a teljes pályázati kiírás:

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás

A már nem aktuális hirdetmények archívuma.
Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.