Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Európa a polgárokértEuroszkepcitizmusról szóló konferenciasorozat


Rimóc is részt vett azon az euroszkepcitizmusról szóló konferenciasorozaton, amire Taormina (Szicília) község önkormányzata, mint főpályázó valósított meg. Az 5 alkalomas találkozókon 12 ország együttműködése, az EU hálózatépítése és természetesen az euroszkepcitizmus voltak a fő témák.
Az első találkozó alkalmával Rimóc Község Önkormányzata partnerségi együttműködést írt alá Teorminával.
A projekt leírását és a megvalósulásról beszámolót - angol nyelven - az alábbi linkeken tekinthetik meg.


Projektleírás

Beszámoló
Projekt “Slovak - Roma – Hungarian: Tolerance 2015” financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov


Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účas: projekt umožnil stretnutie 310 občanov, z ktorých 70 pochádzalo z Lučenec - Občianske združenie MILVUS (Slovakia), 20 z London - MAOSZ (United Kingdom) , 30 z Pučko otvoreno učilište Baranyai Julia (Croatia), 50 z Comuna Atid (Romania), 60 z Rimóc Község Önkormányzata (Hungary), 60 z Patvarc Község (Hungary), 20 z Ungerska Riksförbundet (Sweden).


Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Lučenci a vo Fižakove (Slovensko) od 13/09/2015 do 17/09/2015

Stručný opis:

Dňa 13/09/2015účastníci stretnutia zamerali pozornos na:
Zvyšovanie povedomia, reflexie o význame a dosahu politiky EÚ v každodennom život občanov.
Pochopenie a využitie práv hodnôt EÚ, resp. príležitostí ich presadzovania.
Posilňovanie tolerancie a vzájomného porozumenia medzi občanmi, rešpektovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti,
dialóg medzi kultúrami.
Výsledky prác skupín sa zapracujú do odbornej štúdie projektu.

Dňa 14/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornos na:
Podpora a zachovanie európskej pamäte – odborná práca s najmladšou generáciou.
Posilňovanie tolerancie a vzájomného porozumenia medzi občanmi, rešpektovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti,
dialóg medzi kultúrami.
Výsledky prác skupín sa zapracujú do odbornej štúdie projektu. Deti budú odmenené a ich diela budú vystavené na
záverečnej konferencii projektu.

Dňa 15/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornos na:
Európsky rok dobrovožníckej práce resp. Podpora a zachovanie európskej pamäte.
Európska politika a jeho vplyv na miestny život občanov.
Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.
Výsledky prác skupín aktívnych dôchodcov, resp. civilných aktivistov sa zapracujú do odbornej štúdie projektu.

Dňa 16/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornos na:
Aktívna účas občanov v demokratickom živote EU.
Politické priority EU – podpora zapojenia občanov do tvoby priorít so zretežom aj na blížiace sa vožby Európskeho
parlamentu.
Predstavitežmi miestnych samospráv z SK, HU a RO za prítomnosti ostatných partnerov analyzujeme konkrétne
príklady a problémy z hžadiska činnosti miestnych samospráv.
Výsledky prác skupín sa zapracujú do odbornej štúdie projektu.

Dňa 17/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornos na:
Podpora občanov k prispievaniu rozvoja európskeho priestoru pre slobodu, bezpečnos a spravodlivos
Rozhodovacie právomoci v EU – výmena názorov a prezentácia ich výsledkov.
Spracované výsledky prieskumu boli prezentované, ako aj spracované výstupy zo všetkých diskusií s ciežom ich
použitia v praxi v budúcnosti v rámci aktivít všetkých zainteresovaných partnerov.

Dokumentum
Projekt Budúcnosou Európy sú aktívni občania financovala Európska
únia v rámci programu
Európa pre občanovPlatí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účas: projekt umožnil stretnutie 248 občanov, z ktorých 45 pochádzalo z mesta – gminy Wilkowice (Požsko), 45 z obce Krásna (Česká republika), 40 z obce Rimóc (Maďarsko), 5 z mesta Privlaka (Chorvátsko), 113 z obce Bziny (Slovenská republika) atď.
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Bziny, Dolný Kubín – Slovenská republika
od 03. 09. 2015 do 06. 09. 2015

Stručný opis:

Dňa 03. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornos na príchod do Bzín, prehliadku obce, prehliadku nového komunitného centra v obci Bziny, ktorý sa rekonštruoval. Popoludní nasledovali prezentácie zúčastnených miest a organizácií, vytvorili sa pracovné tímy, nasledoval kultúrny večer, ktorý priniesol bližšie spoznanie kultúr účastníkov.

Dňa 04. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornos vo workschopoch na nasledovné témy: Čo môžem spravi.: aktívni občania v Európskej úni. Prezentácia svojho regiónu, návrhy a možnosti spolupráce, poznávame zvyky a tradície v partnerských obciach, význam dobrovožníctva v cezzahraničnej spolupráce.
Diskusné forum – EURÓPSKY PARLAMENT – Občan a súčasná EÚ. Práca europoslanca, budúcnos Európy. Zastupovanie záujmov svojej krajiny.
Kulinársky večer – prezentácia spojená s ochutnávkou tradičných jedál zúčastnených krajín.

Dňa 05. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornos na prehliadku kultúrnych a historických pamiatok oravského regiónu, tvorbu spoločných výstupov, plán spoločných aktivít a projektov, verejnú prezentáciu výsledkov stretnutia, návrhy ďalšej spolupráce.

Dňa 06. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornos na oddych a športový relax v regióne Dolný Kubín.

Dokumentum
549728-EFC-1-2013-3-HU-EFC-CM
„Család, nemzet, Európa” – testvér települési találkozó


Részvétel: a projekt 307 állampolgár részvételével tette lehetővé a találkozót, akik közül 146 fő magyar, 26 fő (Kalonda) SK - Szlovákia, 25 fő (Szék) RO- Románia, 31 fő (Dlutow) PL- Lengyelország, 28 fő (Rosice) CZ-Csehország, 25 fő (Strenci) LV-Lettország és 26 fő (Vörösmart) CR-Horvátország lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Rimóc (HU - Magyarország) volt, 25/09/2014 és 29/09/2014 között

Részletes leírás:

25/09/2014-án, a rendezvény Nyitónapján Rimóc Község polgárai fogadták az érkező vendégeket. Sor került a programok ismertetésére, majd egy közös vacsorát követően a vendégek elfoglalhatták szállásaikat. Összesen 211 fő kapott meghívást: 26 fő (Kalonda) SK - Szlovákia, 25 fő (Szék) RO- Románia, 31 fő (Dlutow) PL- Lengyelország, 28 fő (Rosice) CZ-Csehország, 25 fő (Strenci) LV-Lettország és 26 fő (Vörösmart) CR-Horvátország, valamint Rimóc 50 fővel képviseltette magát.

26/09/2014-én, a „Önfenntartó falu” – szakmai konferencia és helyi termékek bemutatója
A nap első eseményeinek a dr. Manga János Közösségi Ház IKSZT adott teret. Községünk polgármestere néhány mondatban köszöntött minden megjelent vendéget és érdeklődőt, majd ezt követően sorban szólaltak fel a meghívott előadók. Az egyes előadások végén a felmerült kérdésekre, észrevételekre is reflektáltak a meghívott szakemberek. A szakmai nap témájában az önfenntartás különböző formáit járta körbe. Az elhangzott előadásokban az önfenntartás minden lehetséges alternatívája felmerült: megújuló energia, saját készítésű és termesztésű élelmiszer, közösségi erőforrások.
Az előadások után állófogadásos, helyi termékekből készült ebéddel láttuk vendégül a megjelenteket, majd ezt követően került sor a helyi termékekből összeállított kiállítás megtekintésére. A kiállítás összeállításában segítségünkre volt Varsány Község Önkormányzata is, akik az általuk készített termékekből állítottak össze számunkra egy bemutatóanyagot. Ezen túl helyi magánszemélyek által készített kézművestermékeket, népviseleti darabokat, illetve a helyi önkormányzat által termelt zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket és savanyúságokat mutatunk be. A délután folyamán kis pihenőidőt biztosítottunk vendégeinknek.

27/09/2014-án, Nemzetközi gasztronómiai bemutató és főzőverseny
Az egész napos rendezvényen a vendégeink mellett a település csaknem teljes lakossága is részt vett. A főzőversenyen az induló csapatok között vendégeink is felvonultak: nemzetükre jellemző ízekkel örvendeztettek meg minket, illetve kíváncsian kóstolták a magyar konyha egyedi íz világát. A verseny inkább csak a nevében volt jellemző a rendezvényre: elsősorban a közös főzőcskézés, az együtt töltött nap vidámsága adta a rendezvény hangulatát. A rendezvényt színesítették a színpadi program fellépői (helyi intézmények gyermekcsoportjai, néptáncegyüttes, lett vendégeink csoportja, egyéni produkciók), illetve a napot lezáró könnyűzenei koncertek, tűzzsonglőr bemutató és bál.

28/09/2014-én, vezetett kirándulás
A csaknem egész napos rendezvény némileg pihenésképpen is szolgált vendégeink számára az előző nap zajos rendezvénye után.
A délelőtt során bemutattuk településünket: értékeinket, látnivalóinkat. Vendégeink betekinthettek a településen működő önfenntartási rendszerekbe: az önkormányzat zöldségtermesztő-tartósító munkájába, illetve a kézi tésztagyártás folyamatába.
Az ebédet követően tágabb lakóhelyünket mutattuk be: Salgótarjánban, a megyeszékhelyen tettek egy kirándulást. Mindazok a kérdések és problémakörök, melyek a korábbi konferencia során felmerültek, a nap során ismét előtérbe kerültek, a korábban megfogalmazott kérdések újra megvitatásra kerültek.

29/09/2014-én, a rendezvény Zárónapján a résztvevők véleményezték, értékelték az elmúlt napok rendezvényeit, programjait. A beszélgetés során szóba kerültek a jövő évi programok is: a következő évben tervezett közös rendezvények, találkozások tervezése is.
Egy közös záró ebédet követően vendégeink elbúcsúztak és a mielőbbi viszontlátás reményében indultak haza.

Programleírás

A projekt részeként készült
települési bemutatkozások
angol nyelven
lengyel nyelven
litván nyelven
szlovák nyelven
horvát nyelven
cseh nyelven
román nyelvenRimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.