Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Pályázatok, fejlesztések

Az EURÓPA A POLGÁROKÉRT kategóriához tartozó pályázatok külön oldalon kaptak helyet


KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227
Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen2015.08.06. - SAJTÓKÖZLEMÉNY

Rimóc Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt pályázati kiírás keretében az Európai Unió támogatásával.

A projekt címe és azonosítószáma:
Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227.

A projekt célja, rövid leírása:
A pályázat benyújtásának elsődleges célja, hogy az RIMÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA csökkentse a tulajdonában lévő épületek fenntartási költségeit. A megtermelt energiát az önkormányzat teljes egészében felhasználja, jövedelme ebből nem keletkezik.
A napelemes rendszer telepítése során a felszerelésre kerülő összes napelem teljesítmény: 42,06 kw,
összes inverter teljesítmény: 40,5 kw.
A megvalósítás helyszínei:
- Spotcsarnok 3177 Rimóc Szécsényi u. 4. hrsz.: 417
- Gyerekház 3177 Rimóc Akácos út 1/b. hrsz.: 845/2
- Gondozási Központ 3177 Rimóc Hunyadi út 9. hrsz.: 653
- Polgármesteri Hivatal 3177 Rimóc Varsányi út 19. hrsz.: 133
- Közösségi Ház 3177 Rimóc Szécsényi út 6. hrsz.: 418

A projekt bruttó bekerülési költsége: 29.410.187 Ft.
A megítélt támogatás összege: 29.410.187 Ft.
A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2015. 06.09. - 2015.08.31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227. című projekt információs lapjaÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122
„Az egészséges és biztonságos Orvosi Rendelőért Rimócon”


Rimóc Község Önkormányzata 2013 januárjában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez az Észak Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett, az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című ÉMOP-4.1.1/A-12 számú pályázati felhívásra, „Az egészséges és biztonságos Orvosi Rendelőért Rimócon” címmel. A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, befogadási kódja: ÉMOP-4.1./A-12-2013-0122. Közreműködő szervezet a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (www.magzrt.hu).
A pályázat célja, hogy a lakosság számára helyben legyen biztosítható a megfelelő szintű infrastruktúrával ellátott alapvető egészségügyi szolgáltatás.
A pályázat eredményeként az Önkormányzat 48.099.408 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül, mely a pályázat teljes költségvetését fedezi. A fejlesztéshez így önerőt nem szükséges nyújtani.
A projekt során a fenti összegből az orvosi rendelő bővítése, hő- és vízszigetelése, komplex akadálymentesítése, illetve az udvar rendbetétele és részben parkolóvá alakítása valósul meg.Az orvosi rendelő


Az építési költségek több mint nettó 34 millió forintot tesznek ki, mely a törvény értelmében közbeszerzési kötelezettséget állít az önkormányzattal szemben. A támogatási szerződés aláírását követően a napokban folyik a közbeszerzési eljárás előkészítése.
A projekt költségei között szerepel eszközbeszerzés is: ennek során a háziorvosi és a védőnői praxis kap új eszközöket, bútorokat.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után még idén decemberben sor kerülhet a vállalkozói szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevőjével, melyet követően 2014 tavaszán megkezdődhetnek az építési munkálatok.
A projekt fizikai megvalósulásának, és egyben az épület átadásának tervezett időpontja 2014 októberének legeleje.


"Lopja a napot" a Gondozási Központ?!


Rimóc Község Önkormányzata 2011. július 25-én nyújtott be pályázatot az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, a „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati felhívására.
A pályázati projekt alapvető célja a Gondozási Központ használati-melegvíz igényének előállítása napkollektoros rendszer segítségével.

A benyújtott pályázat a „Napkollektoros fejlesztés Rimóc Község Gondozási Központjában” címet viselte, azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0697.

A pályázatot még 2011. december 16-án támogatásra érdemesnek találta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., de átmeneti forráshiány miatt a támogatói okirat egy évvel később, 2012. december 17-én születhetett meg.

A pályázati projektet összesen 3 459 117 Ft értékben támogatták, mely az összes bekerülési költség 85%-a.

A kivitelezési munkálatokkal az Önkormányzat a Naplopó Kft.-ét bízta meg, mely a napenergia minél szélesebb hasznosítására szakosodott gazdasági társaság.

A kiépített napkollektoros rendszert használatra 2013. március 29-én adat át a kivitelező a Gondozási Központnak.Napkollektorok a Gondozási Központ tetején


A megvalósult napenergia-hasznosító rendszer 10 db, összesen 20m2 napkollektorból, 1 db külső hőcserélőből, az azon keresztül fűtött 1 000 literes melegvíz-tárolóból, valamint az egyéb szükséges működtető, mérő, ellenőrző, biztonsági szerelvényekből és a csővezeték rendszerből áll.

A napkollektoros rendszer általános működési elve, hogy a napkollektorok a kazánházba elhelyezett 1 db 1 000 literes melegvíz-tárolót fűtenek egy külső hőcserélőn keresztül. A melegvíz-tároló előmelegíti, vagy megfelelő napsugárzás esetén teljesen felfűti a meglévő, gázkazánokkal fűtött tárolókba belépő vizet.

Ezúton büszkék lehetünk rá, hogy a környezettudatosság, a fenntarthatóság és a működési költség csökkentése nevében a Gondozási Központ is a „naplopók” körét bővíti.


Percze Renáta
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.