Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei
Rendelet számaRendelet megnevezése
5/ 1991 (V. 3.) a lakáshoz jutás és lakhatás feltételeinek javítására

5/1996. (IV.1.) az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról

11/ 1996 (VIII. 9.) Rimóc Község Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról

9/ 1997 (VII. 18.) a közmüvekre történő rácsatlakozás rendjéről

8/ 2000 (IV. 27.) a község közművelődéséről

10/2000. (VII. 16.) kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

3/ 2001 (II. 02.) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának egyes feltételeiről

8/ 2001 (VII. 26.) a településközpont szabályozási tervéről

8/ 2003. (VII.17.) a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben a 4/2016 (V.30.) számú rendelettel)

9/ 2003 (VII. 17.) az épített és természeti környezet helyi védelméről

5/ 2005 (IV. 15.) a letelepedés elősegítésének támogatására

6/ 2006 (VI. 16.) a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

4/ 2008 (III. 1.) az ebtartásról

5/ 2008. (IV. 14.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

2/ 2009 (II. 12.) az óvodáztatási támogatásról

4/ 2009 (IV. 24.) a sportról - (egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendelet módosító 3/2011 (III.29.) Ör. sz. rendelet szövegével)

1/ 2013. (III. 13.) Rimóc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

5/ 2013. (V.03.) az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

7/ 2013. (V.31.) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól

8/ 2013. (VI.17.) a közterület-használatról és a használati díjról

11/ 2013. (VII.19.) a talajterhelési díjról

14/ 2013 (IX. 03.) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

15/ 2013 (IX. 03.) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

19/ 2013. (XI. 20.) Rimóc község hulladékgazdálkodásáról, és a közterületek tisztántartásáról

20/ 2013.(XII.06.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

2/ 2014. (IV.14.) a község saját halottjává nyilvánításról

6/ 2014 (XI. 07.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

8/2014. (XI. 27.) Rimóc község önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/2015. (II. 27.) a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról

11/2016. (XII. 5. - az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

12/2016. (XII. 5) a helyi adókról

3/ 2017. (V. 1.) az intézményi térítési díjak megállapításáról

6/ 2017. (V. 30.) az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

8/2017. (VI. 30.) egyes anyakönyvi eljárásokrólRimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.