Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer címer
   Kezdőlap
   Kapcsolat
   Térkép
   Galéria
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
OLDAL CÍME
Dlutow
Kalonda
Rimóc
Rosice

Město Rosice leží 20 km západně od Brna v půvabně zvlněném výběžku Českomoravské vrchoviny v Boskovické brázdě a nachází se v nadmořské výšce 338 m. Jižní částí města protéká říčka Bobrava. Z východu a západu město obklopují lesy. Na rozloze 1274 hektarů zde žije téměř 6 000 obyvatel.

První písemná zmínka o Rosicích pochází z roku 1259, kdy byli majiteli panství Bohuš a Hartman z Rosic. Roku 1278 zde tábořil císař Rudolf. Tehdy již na vrcholu kopce, v místě dnešního zámku, stával hrad, ze tří stran chráněný rybníky a příkrými stráněmi. Ve čtrnáctém a první polovině století patnáctého patřily Rosice významnému rodu Hechtů, který velmi přispěl k rozvoji panství. Hechtové měli, dle svého příjmení, v erbu štiku, která zůstala ve znaku města doposud.

Dalšími neméně významnými majiteli panství byli Jan starší ze Žerotína, který v nedalekých Kralicích založil tiskárnu v níž byla vytištěna známá Bible Kralická a jeho syn Karel, který dokončil přestavbu zámku. 20. září 1907 byly Rosice rozhodnutím císaře Františka Josefa prvního povýšeny z městyse na město. Od konce 19. století měla značný význam pro rozvoj města těžba černého uhlí v oblasti Rosicko-oslavanské uhelné pánve, která byla ukončena v devadesátých letech 20. století ve Zbýšově. Historicky je město Rosice přirozenou spádovou obcí pro široké okolí, proto patří od roku 2003 mezi obce s rozšířenou působností a vykonává správu v obvodu, do kterého je zahrnuto celkem 23 okolních obcí.

Rosice a jejich okolí je atraktivní především pro peší a cyklistické výlety. Na jih od Rosic se nachází les Obora a směrem na východ do Tetčic je možné navštívit přírodní park Bobrava. Proti proudu říčky Bobravy je možné dostat se do malebného Mariánského a Chroustovského údolí. S Rosicemi také sousedí oblast Podkomorských lesů známá z díla Viléma Mrštíka jako Pohádka máje, která se nachází v blízkosti Ostrovačic.

Každá rok Rosice navštíví značný počet turistů a dalších návštěvníků aby obdivovali místní kulturní tradice a četné památky jako rosický zámek, Kapli Nejsvětější Trojice, pranýř hanby a další. Nejznámější je historický festival s názvem Rytířské klání o srdce dívek a paní, který se koná pravidelně koncem prázdnin v měsíci srpnu. Akce se vždy zúčastní četní zástupci skupin historického šermu a jejich společnost v historických kostýmech. Samotným bojům o přízeň dívek a žen obvykle předchází historický průvod městem, jarmark, koncerty dobové hudby a mnoho dalších doprovodných akcí, včetně divadelních představení.


Město Strenči

Současná podoba Strenčise datuje od roku 2009, kdy v souvislosti súzemně-správníreformouv Lotyšskudošlo ke sloučení 4obcí: Strenčijakosprávního centraoblasti; Sedy a venkovskýchobcí JērcēniaPlāņi.

Město Strenčisenacházív severovýchodníčásti Lotyšska, v regionu nazvaném Vidzeme. Pokrývá oblast zabírající celkem 375,73 kilometrů čverečních. Celkový počet obyvatel Strenčičinil k 01. 09. 20143793 obyvatel.

Strenčijesprávním centremcelé oblasti. Rozkládá se nabřehuřekyGauja, jedinézvelkýchlotyšských řekkterá pramenía současně se vlévá do moře vLotyšsku. HistorickékořenyměstaStrenčisouvisí především s tradicí vorařství, kterou se podařiloúspěšně obnovit.Vposledních 15letechpřipadá na každou třetí sobotu vkvětnuVýroční festival vorařů na řeceGauja. Odroku2011má město Strenči navíc oficiálnístatutMezinárodníhoměsta voroplavby, spolus dalšímievropskými městy. Ze účelem zachovánívořaských dovednostíbývá každý rok otevřena speciální škola – především promladé lidi, kteřímají zájem o získánídovedností, jak správně svázat vor a plavit se s nímpo řece.

Chcete-liprožít, nebo zachytitpocitzesovětskýchčasů - tentozážitek můžete získatpři návštěvěměstaSeda, jeho centrálnínáměstíztělesňuje tzv.stalinistickýžlutýsloh. Přírodnírezervací"Sedské rašeliniště " procházínejdelšíúzkorozchodnáželeznice vLotyšsku. Patří mezi jednoz největšíchrašelinišťv našízemi, současně se jedná o jedinečnou ornitologickou oblast (hnízdí zde více než 100 druhů ptáků).

V přilehlé obciJērcēni se nachází druhý největší dub v Lotyšsku.Tento dub zvaný Kaņepjujestarý více než 800leta jeho obvod činí 9,4m.Velkou kulturní hodnotu má také sídlo zvanéJērcēnmuiža, jedná se okomplex z19. století, postavený vneoklasicisním slohu, který je spojen s mnohahistorickýmipříběhy.

Jednou z novějších pamětihodnostíjespolečenský dům ve vesniciJaunklidzis(patřící pod obecPlāņi), který byl otevřenv roce 2010 aarchitektonicky byl koncipován v duchu lotyšských lidových staveb ze18. Století ObyvateléanávštěvníciStrenči určitě ocenítaké místní tradicea současně se mohou aktivně zapojit doakcípořádanýchmístními kulturnímicentry.Součástí kulturního života ve Strenči je činnost folklórníchtanečníchskupin, pěveckých sborů,divadela dalších.Ve městě dále působní různé neziskové organizace zaměřené na podporu kultury.

Výročnífestivalměsta Strenčise konávždy první sobotuv srpnu. Jedná se období oslav doprovázené bohatým kulturním programem a dalšími zajímavými aktivitami.

Významná částúzemíměsta Strenčisenachází vSeverníbiosférickérezervaciachráněné krajinné oblastiZiemeļgauja.


Sic
Zmajevac


Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.