Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer címer
   Kezdőlap
   Kapcsolat
   Térkép
   Galéria
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
OLDAL CÍME
Dlutow


Kalonda


Rimóc


Rosice

Rosices pašvaldība atrodas 20 km no Brno pilsētasburvīgu ainavu ieskautā apvidū Bohēmijas-Morāvijas augstienēs, Boskovices ieplakā 338 m virs jūras līmeņa. Pilsētas dienvidu daļu šķērso Bobravas upe, veidojot mežainu teritoriju. Aptuveni 6 000 iedzīvotāju dzīvo 1 274 ha plašā teritorijā.

Senākās vēstures liecības par Rosici pieejamas no 1259.gada, kad apvidū valdīja Bohuš un Hartmans. Jau 1278.gadā, kad Imperators Rūdolfs ieradās Rosicē, kalna galā atradās cietoksnis, kura drošību veidoja stāvās nogāzes un apkārt eošie trīs dīķi. Šodien vēsturiskācietokšņa vietā atrodas pils. 14.gs. un 15.gs. 2.pusē Rosices teritorija piedzīvoja ievērojamu attīstību, kuru veicinājaprominentā Hehtu dzimta. Hehtu dzimtas ģērbonī bija attēlota līdaka, kas arī mūsdienās ir Rosices pilsētas simbols.

Ne mazāk nozīmīgs vēsturiskais Roscies valdnieks bijis Jans Vecākais Žerotins, kurš dibināja Kralices spiestuvi. Kralices bībele, kas iespiesta Kralices spiestuvē, ir pirmā pilnībā pārtulkotā bībele čehu valodā. Jana VecākāŽerotina dēls Karels pabeidza Rosices pils rekonstrukciju. 1907.gada 20.septembrī pēc Imperatora Franza Josefa pavēles Rosice no draudzes oficiāli kļuva par pilsētu. Liela nozīme pilsētas attīstībā bija ogļu rūpnīcai, kas atradās Rosices – Oslavanijas akmeņogļu apvidū. Tāstika slēgtas 20.gadsimta 90.gados.

Rosice vēsturiski attīstījusies no maza ciema līdz reģiona centra pilsētai. Kopš 2003.gada Rosice ir pilsēta un rajona centrs, kas aptver 23 apkārt esošās pašvaldības.

Rosice un tās apkārtne ir piemērota pastaigām un velotūrēm. Teritorijas dienvidu daļā iestiepjas Oboras mežs unTetčices tuvumā atrodas Bobrovas Nacionālais parks. Dodoties augšup pa Bobravas upes krastiem, iespējams sasniegt skaistās Marianske un Kraustovske ielejas unnokļūt Maija pasaku reģionā (rakstniekaVilema Mrštika mājvieta), kas atrodas Ostravaičicē, Podkomorske mežā.

Katru gadu Rosici apmeklē ievērojams skaits viesu. Tās pievilcību veido Rosices pils, Svētās Trīsvienības kapela, Kauna stabs... Vēsturiskais festivāls „Bruņinieku izjādes dāmu sirds iekarošanai“ ir viens no populārākajiem Rosices ikgadējiem pasākumiem, kas norisinās skolēnu brīvlaika noslēgumā - augusta beigās. Vairāki simti bruņinieku bruņās un viņu pavadoņi atbilstošos tērpos ir šī pasākuma galvenais akcents. Pasākuma dienā norisinās bruņinieku cīņas turnīri, gājiens pa pilsētu, vēsturiskais tirdziņš, vēsturiskās mūzikas koncerts, teātra izrāde un citas aktivitātes.


Strencu Novodas

Strenču novads izveidots 2009. gadā, īstenojot reģionālo reformu, apvieno četras teritorijas - divas pilsētas Strenčus un Sedu un divus pagastus Jērcēnu un Plāņu. Atrodas Ziemeļvidzemē, vietā, kur Vidzemes upju pērle Gauja met savus līkumus, kur ceļu krustojumā satiekas Valmieras, Smiltenes un Valmieras šosejas.

Strenču novada kopējais iedzīvotāju skaits ir 3793 (dati uz 01.09.2014). Ģeogrāfiski Strenču novada pašvaldību grupa atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes plānošanas reģionā un aizņem 375.73 km² lielu teritoriju.

Strenči ir novada administratīvais centrs. Strenču pilsēta atrodas Gaujas upes krastā, kuru vēsturiski apdzīvojuši mežstrādnieki un koku pludinātāji, kuri bijuši tik izveicīgi ar savu prasmi vadīt plostu, ka pilsēta pat iesaukta par plostnieku galvaspilsētu. Gauja ir vienīgā Latvijas upe, kas savu tecējumu sāk un beidz Latvijas teritorijā. Koku pludinātāju tradīcijas tiek glabātas vēl šodien. Katru gadu maija trešajās sestdienā Strenčos tiek rīkoti Gaujas Plostnieku svētki. Kopš 2011.gada Strenči ir arī viena no Eiropas Starptautiskajām plostnieku pilsētām. Šāds statuss saņemts no Starptautiskās Plostnieku asociācijas. Lai saglabātu plostnieku amata prasmes katru gadu pavasarī tiek rīkota „Tradīciju skola”, kurā piedalās vietējie jaunieši.

Vēl līdz 20.gs. 50.gadiem tagadējās pilsētas vietā pletās mežs. Ciemata izbūve uzsākta 1953.gadā reizē ar kūdras fabrikas būvniecību Sedas tīreļa dienvidu malā. Seda ir kompaktas apbūves mazpilsēta ar starveida ielu plānojumu, regulāriem kvartāliem un perimetrālu apbūvi. Sedas pilsēta ir monumentālās staļinisma laika arhitektūras un pilsētbūvniecības labākais paraugs Latvijā. 1999.gadā izveidots dabas liegums „Sedas purvs” ar mērķi aizsargāt ūdensputnu ligzdošanai piemērotu teritoriju. Dabas liegums iekļauts ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Purvā uzstādīti divi skatu torņi.

Jērcēnu pagastā atrodas otrs lielākais ozols Baltijā. Kaņepju dižozols ir aptuveni 800 gadus vecs un tā apkārtmērs ir 9,4 m. Nozīmīgas materiālais kultūras mantojums ir Jērcēnmuiža – 19.gs. muižas komplekss.

Viens no novada jaunākajiem lepnumiem ir Jaunklidža saieta nams, kas savu dzīvi uzsācis 2010. gadā, arhitektoniski veidots kā 18. gs. celtais brāļu draudžu saiešanas nams Plāņu pagasta Jaunmežuļos. Arhitektūras projekta autors A.Bisenieks. Jaunais nams ir iecienīta apkārtnes ļaužu pulcēšanās vieta, tas kļuvis par vietējo kultūras centru.

Novadā vienmēr godā celti aktīvi, darboties griboši ļaudis, kas glabājot kultūrvēsturisko mantojumu, kopj un veido jaunas tradīcijas. Darbojas biedrības, nevalstiskās organizācijas un dažādu interešu klubi.

Strenču novada svētki tiek svinēti katru gadu augusta pirmajā nedēļas nogalē.

Liela teritorija no Strenču novada atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”.

Sic


Zmajevac


Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.